De Koude Oorlog

webquest / webkwestie

Terugblik

Door het maken van het verslag en het reisprogramma heb je al heel wat geleerd.

Je weet bijvoorbeeld

    • Dat Duitsland na de tweede wereldoorlog werd verdeeld in de BRD en DDR, en dat er daardoor een verdeling van Europa in Oost en West kwam (Koude oorlog).

    • Dat de Sovjet Unie eerst communistisch was, maar dat minder werd en uiteindelijk de muur zelfs viel.

    • Hoe de Europese Unie is ontstaan en dat daaruit de uiteindelijk Euro ontstaan is.

Heb je de opdracht goed opgeslagen?

Dan mag je het verslag en het reisprogramma printen en bij je meester of juffrouw inleveren. Die stuurt het vast en zeker op naar de professor.