De Koude Oorlog

webquest / webkwestie

Informatiebronnen

Let op de trefwoorden. Vaak zijn dit kopjes in de tekst. Op knoppen zie je ook trefwoorden. Zo vind je de juiste informatie zonder de hele tekst te lezen.

Bij elk blokje heeft professor Pretznotski twee of drie links gevonden.

Als je terug wilt naar de vragen klik je op 'werkwijze'.

Algemene informatie bronnen

Blokje A - De Koude Oorlog is de periode na de Tweede Wereldoorlog.

Blokje B - Aan het eind van de jaren tachtig kwam er een eind aan de Koude Oorlog

Blokje C - Europa tijdens en na de Koude Oorlog

Blokje D - Wat gebeurt er nu in Rusland, de VS en Europa?

Klaar? Klik op 'werkwijze' om te zien of je de opdracht kunt afronden.