De Koude Oorlog

webquest / webkwestie

Beoordeling

Als je de opdrachten af hebt kun je in de tabel hieronder kijken of je echt klaar bent met:

    • je verslag (je hebt over alle landen wat vertelt)

    • je reisprogramma

Klik nu op 'Terugblik'. Op deze pagina lees je hoe je het verslag af moet ronden.

Onderdelen

Uitstekend

Ruim voldoende

Moet beter

Inhoud van verslag

30 punten

Uit het verslag blijkt dat je hebt begrepen waar het om gaat. Je vertelt wat over de koude oorlog; de Europese Unie en de veranderingen in Oost- Europa.

Het verslag is niet overal (even)duidelijk. De informatie is soms moeilijk te volgen. Je hebt niet over alle onderwerpen wat geschreven.

Het verslag is niet duidelijk, maar verwarrend. Je hebt over te weinig onderwerpen en landen wat geschreven.

Tekst

Stellen en spellen

20 punten

Geen spelfouten en de zinnen en alinea's kloppen. Punten, komma's, hoofdletters, het klopte allemaal.

Sommige woorden zijn verkeerd gespeld of verkeerd gebruikt. Ook kloppen hier en daar de zinnen niet.

Veel spellingsfouten en slecht lopende zinnen.

Te moeilijke taal gebruikt.

Het reisprogramma

25 Punten

Het reisoverzicht is duidelijk. Er staat in waar je (wel/ niet) heen wilt en waarom.

Het reisoverzicht is niet altijd duidelijk. Er staat in waar je (wel/ niet) heen wilt, maar het is vaag waarom je hier heen wilt.

Het reisoverzicht is niet duidelijk, verwarrend. Er staat niet in waar je (wel/ niet) heen wilt en waarom.

Samenwerking

25 punten

De taken waren heel goed verdeeld.

We hebben goed overlegd en de opdracht echt samen gemaakt.

De taken konden beter verdeeld zijn. Nu was er een die meer deed dan de andere.

Het overleg kon beter, we hebben ook onderdelen alleen gedaan.

Onduidelijk was, wie wat zou gaan doen.

Overleg was er nauwelijks of we konden het maar niet eens worden.